Sanasto

Nimellisarvon pilkkominen

Osakkeen nimellisarvo pilkotaan, kun yritys kasvattaa liikkeeseenlaskettujen osakkeittensa määrää muuttamatta kunkin osakkaan omistamien osakkeiden määrien suhdetta. Pilkkomisen avulla pienemmät sijoittajat voivat sijoittaa kalliimpiin osakkeisiin. Esimerkiksi 900 penniä maksava osake voidaan pilkkoa ja korvata kolmella 300 penniä maksavalla osakkeella. Rahasto-osuuksia voidaan myös pilkkoa. Tällöin sijoittajalle jää enemmän osuuksia, jotka vastaavat samaa rahallista sijoitusta.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja