Sanasto

Keskihajonta

Rahastotuoton keskihajonta mittaa rahaston historiallisten kokonaistuottojen poikkeamaa keskimääräisestä tuotosta. Luku on hyödyllinen kahdesta syystä. Ensinnä rahaston tuottojen suuri vaihtelevuus tarkoittaa, että rahasto on todennäköisesti riskialttiimpi. Keskihajonnan avulla voidaan verrata eri rahastojen volatiliteettiä. Esimerkiksi voidaan verrata käteisinstrumentteihin sijoittavan ja kasvaviin markkinoihin sijoittavan rahaston riskiä tai saman rahastoluokan rahastoja keskenään. Historialtaan volatiilit rahastot ovat usein riskialttiita myös tulevaisuudessa. Tässä mielessä keskihajonta on hyödyllinen varoitusmerkki. Keskihajonta ilmaistaan tuottojen tavoin prosenttiosuutena. Me laskemme sen rahaston 36 viimeisen kuukauden tuottojen perusteella. Kuinka keskihajontaa käytetään? Yksinkertaisin käyttötarkoitus on rahastojen vertailu. Voit lisäksi arvioida rahaston tiettynä vuotena kerryttämien tuottojen vaihteluvälin. Tämän ansiosta voit arvioida alimman mahdollisen tuoton. Tähän yksinkertaiseen arvioon tarvitset kaksi yrityksemme määrittämää lukua: keskituoton ja keskihajonnan. Voidaan olettaa, että 95 prosentin todennäköisyydellä rahaston alhaisin vuosituotto tulee vastaamaan keskituottoa, josta on vähennetty kaksinkertaisen keskihajonnan arvo. Samalla todennäköisyydellä voidaan myös olettaa, että tyypillinen enimmäistuotto tulee vastaamaan keskituottoa, johon on lisätty kaksinkertaisen keskihajonnan arvo. Esimerkki 1. Lyhyen koron rahaston vuosituotto oli 6 % ja keskihajonta 1 %. Odotettavissa oleva tyypillinen enimmäisvuosituotto on 6 + 1 + 1 = 8 % ja tyypillinen vähimmäistuotto 6 - 1 - 1 = 4 %. Toisin sanoen, jos rahasto käyttäytyy jatkossa kuten ennenkin, sen vuosituotot ovat 95 prosentin todennäköisyydellä 4 - 8 prosenttia. Esimerkki 2.Osakerahaston keskituotto on ollut 18 % ja keskihajonta 30 %. Samaa laskutapaa käyttäen tämän rahaston tyypillisen vuosituoton voidaan olettaa olevan välillä - 42 % ja + 78 %. Vaikka taloudellinen tilanne olisikin hyvä, voit arvioida rahaston mahdollista tulevaa riskiä. Haluatko teknisemmän selityksen? Tällä tavalla pystymme arvioimaan poikkeavat tuotot, koska kuukausituotot seuraavat suhteellisen tarkasti normaalijakaumaa eli "kellokäyrää". Tämän jakauman yksi ominaisuus on, että tuottojen voidaan olettaa vaihtelevan 95 prosentin todennäköisyydellä kahden keskihajonnan verran negatiiviseen tai positiiviseen suuntaan. Tuotot vaihtelevat 67 prosentin todennäköisyydellä yhden keskihajonnan verran positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Lisätietoja on sivustomme sivulla "Kaavat". Historiallinen volatiliteetti ei ole paras tulevaisuutta ennustava muuttuja, mutta keskihajonnan suoma lisätieto on kuitenkin tärkeää. Volatiliteetin toinen rajoitus on se, että omistaessasi useita rahastoja voit muodostaa keskiarvon tuotoista, mutta et volatiliteetistä. Kokonaisvolatiliteetti on todennäköisesti alempi kuin eri rahastojen yksittäiset volatiliteetit. Tämä etu saavutetaan hajauttamalla.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja