Sanasto

Hedge-rahasto

Hedge-rahastoja ovat rahastot, joita yhdistää pyrkimys markkinoista riippumattomaan tuottoon. Hedge-rahastojen salkunhoitajilla on enemmän mahdollisuuksia käyttää velkavipua tuottojen parantamiseen kuin perinteisten "long-only"-rahastojen salkunhoitajilla. Hedge-rahastojen strategiat poikkeavat toisistaan kuitenkin monella tavalla. Sijoitusmenetelmiä ovat vipusijoitukset, osakkeiden lyhyeksi myynti, johdannaissijoitukset (joita käytetään myös kurssilaskulta suojautumiseen) ja arbitraasi. Hedge-rahastot ovat pääosin erikoissijoitusrahastoja, ja niiden minimimerkintäsummat ovat usein yksityissijoittajille korkeita. Hedge-rahastot onkin suunnattu pitkälti ammattimaisille ja institutionaalisille sijoittajille.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja