Sanasto

Hajauttaminen

Hajauttamisella tarkoitetaan pyrkimystä vähentää sijoitussalkun ei-systemaattista riskiä eli yksittäisten sijoituskohteiden erityispiirteistä johtuvaa arvonheiluntaa. Esimerkiksi salkkuun ostetaan useita osakkeita, joiden kurssikehitykset "tasaavat" toisiaan ja niin salkun arvo heiluu vähemmän kuin yksittäisten osakkeiden hinta. Modernin portfolioteorian mukaan hajauttamisella on mahdollista poistaa kokonaan ei-systemaattinen riski levittämällä varat riittävän moneen kohteeseen, jolloin jäljelle jää vain systemaattinen riski l. markkinariski. Rahastosijoittaja voi hajauttaa salkkuaan esimerkiksi ostamalla useille eri maantieteellisille alueille tai eri sektoreille sijoittavia rahastoja. Koska osakemarkkinat liikkuvat usein verraten samansuuntaisesti, salkun hajautusta parantaa sijoittaminen useisiin omaisuusluokkiin kuten osakkeisiin, korkoihin, vaihtoehtoisiin sijoituksiin (kiinteistöt, hedge-rahastot jne.). Tavoitteena on taata, että jonkin sijoituskohteen huono tuotto voidaan kattaa toisen kohteen hyvällä tuotolla.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja