Sanasto

Etuosakkeet

Etuosakkeet ovat osakkeita, joille maksetaan osinkoa ennaltamääritetyn suunnitelman mukaan, kun taas kantaosakkeiden osinkojen suuruus vaihtelee, eikä niille toisinaan makseta lainkaan osinkoa. Etuosakkeisiin ei yleensä liity äänioikeutta paitsi siinä tapauksessa, että osingonmaksu on jäänyt suorittamatta. Etuoikeutetuilla osakkailla on kantaosakkaisiin nähden etuoikeus yrityksen tuottoihin ja varoihin mahdollisen konkurssin yhteydessä.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja