Sanasto

Aktiivinen rahastonhallinnointi

Aktiivisella rahastonhallinnoinnilla tarkoitetaan sellaisia rahastonhoitajan tekemiä osakkeiden osto- ja myyntipäätöksiä, jotka perustuvat tämän omaan harkintaan eivätkä tietyn indeksin muutoksiin.