Mikä rahasto ottaa eniten aktiiviriskiä?

Vain muutaman Suomi-rahaston aktiivipositiot ovat suurempia kuin tutkijoiden käyttämä raja aktiiviselle rahastolle.

Facebook Twitter LinkedIn

"Rahastot tiukasti indeksin peesissä", otsikoi Kauppalehti artikkelinsa suomalaisten osakerahastojen aktiivisuudesta 31.1.). Artikkeli perustui Morningstar laskemiin lukuihin muun muassa aktiiviosuudesta (active share), joka kertoo kuinka suuri rahaston salkusta poikkeaa indeksistä.

Aktiiviosuuden kehittäneet tutkijat Antti Petäjistö ja Martijn Cremers käyttävät aktiivisen ja "kaappi-indeksoijan" välisenä rajana 60 prosenttia. Kaappi-indeksoijalla he tarkoittavat rahastoja, jotka sanovat tekevänsä aktiivista osakevalintaa, mutta todellisuudessa seurailevat valinnoillaan indeksiä.

Tarkastelussa eivät olleet mukana pienyhtiörahastot.

Ohessa taulukko, jossa kolme näkökulmaa Suomi-rahastojen aktiivisuuteen:

*Aktiiviosuus kertoo, miten suuri osa salkusta poikkeaa Helsingin pörssin indeksistä. Luvut on laskettu vertaamassa rahastosalkkuja syyskuun, kesäkuun ja maaliskuun lopussa 2013 sekä joulukuun lopussa 2012 indeksirahaston salkkuun (Nordea Suomi Indeksirahasto). Voimakas indeksistä poikkeava osakevalinta kasvattaa aktiiviosuutta.

Aiempi artikkelimme aktiiviosuudesta.

*Tracking error kertoo, miten suuri keskihajonta rahaston ja indeksin välisillä poikkeamilla on. Tracking erroria nostaa osakevalinta mutta erityisesti indeksistä poikkeavat herkistymät, esimerkiksi salkun indeksiä voimakkaampi syklisyys. Mitä korkeampi tracking error, sitä enemmän rahasto liikkuu omia latujaan.

*R2-selitysosuus kertoo, miten suurelta osin indeksin tuotto selittää tilastollisesti rahaston tuoton. Mitä korkeampi luku, sitä lähemmin rahasto ja indeksi liikkuvat samaa jalkaa.

 

Suomi-rahastojen aktiivisuus
Rahasto Aktiiviosuus v. 2013 Tracking error 3v. R2-selitysaste 3v. Volatiliteetti 3v.
Fourton Fokus Suomi 77 8,8 80,7 19,8
Taaleritehdas Arvo Markka 66 5,4 91,7 18,4
Nordea Suomi 130/30 65 10,7 87,9 24,8
Arvo Finland Value 60 6,8 86,7 18,7
Fondita Equity Spice 60 9,8 80,2 21,5
FIM Fenno 56 7,7 88,3 21,0
Evli Suomi Select 54 4,7 93,8 18,5
ODIN Finland 44 7,5 85,7 19,6
OP-Suomi Arvo 42 3,7 95,4 17,3
LähiTapiola Suomi 41 4,9 91,9 16,7
Ålandsbanken Finland Value 40 5,4 92,8 19,2
eQ Finland 39 5,3 91,1 17,6
Säästöpankki Kotimaa 38 2,7 97,8 17,6
OP-Focus 37 3,9 95,2 17,7
Alfred Berg Finland 37 4,4 95,3 18,9
Aktia Capital 34 6,5 88,3 18,8
SEB Finland Momentum 32 6,6 90,9 20,3
Danske Invest Suomi Osinko 29 6,4 86,9 17,5
Finlandia Suomi 27 2,2 98,2 16,6
Danske Invest Suomi Osake 27 5,7 89,7 17,7
Nordea Suomi 26 4,8 95,7 19,9
SEB Finlandia 25 6,3 92,2 20,4
OP-Delta 24 2,4 98,2 17,4
Danske Invest Suomi Yhteisöosake K 24 5,5 90,7 18,0
UB HR Suomi 23 4,9 92,2 17,3
Handelsbanken Suomi 20 4,0 95,1 17,8
Nordea Pro Suomi 17 4,0 96,8 19,2

Morningstar on selvittänyt aktiivisuutta myös Ruotsissa ja Tanskassa.

Tästä pääset selvitykseemme Ruotsissa.

Tästä pääset selvitykseemme Tanskassa.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja