Sanasto

Osakekohtainen tulos (EPS-luku)

Osakekohtainen tulos (Earnings per Share, EPS) lasketaan jakamalla yrityksen kokonaistulos liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärällä. EPS-luku ilmaisee yrityksen kannattavuutta osakkeenomistajien näkökulmasta. Sen avulla lasketaan P/E-luku eli voittokerroin.