Evli Vuokratuotto A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Evli Vuokratuotto A
Rahasto--4,01,66,0
+/-
Luokka
--5,53,5-
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.09.2021
 EUR 110,41
1 pv muutos 0,00%
Morningstar rahastoluokka™ Kiinteistöt maailma suorat sijoitukset
ISIN FI4000315411
Rahaston koko (Mil)
30.06.2021
 EUR 151,83
Rahastosarjan koko (Mil)
30.06.2021
 EUR 151,83
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
19.02.2021
  2,20%
Tuottopalkkio 15,00%
Sijoituspolitiikka: Evli Vuokratuotto A
Evli Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa suomalaisiin liike-, toi-mitila- ja kaupallisiin kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin. Rahasto voi lisäksi sijoittaa varojaan korkosijoituksiin, johdannaisiin, talletuksiin sekä rajoitetusti eräisiin muihin Rahaston säännöissä mää-riteltyihin sijoituskohteisiin. Rahaston hallinnoinnista, salkunhoidosta ja sijoituskohteiden analysoin-nista vastaa Rahastoyhtiön kiinteistösijoitusyksikkö. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoitta-malla varat Rahastoon sovellettavien lakien ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla suoraan tai vä-lillisesti kiinteistösijoituskohteisiin. Rahaston sijoitustoiminnan luonteen vuoksi sijoitusten laaja hajaut-taminen ei aina ole mahdollista. Rahasto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa toimitilo-jen vuokratuotoista, kiinteistöjen arvonnoususta sekä kohteiden myynnissä realisoituneista voitoista.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.09.2021
Vuoden alusta6,04
3 v vuositasolla4,35
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 3,93
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
24.04.2018
Perustamispäivä
24.04.2018
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not Benchmarked-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Evli Vuokratuotto A-
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Ei tietoja
5 suurinta sektoria%
Ei tietoja
5 suurinta sijoitustaSektori%
Ei tietoja
Evli Vuokratuotto A

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys