Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D

Rahaston kehitys31.01.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D
Rahasto14,64,1-1,29,82,0
+/-
Luokka
3,03,62,3-3,71,7
+/-
Ind.
1,42,90,3-5,82,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
25.02.2020
 EUR 1,31
1 pv muutos -0,11%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta
ISIN FI4000185475
Rahaston koko (Mil)
31.01.2020
 EUR 1104,80
Rahastosarjan koko (Mil)
31.01.2020
 EUR 734,88
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
19.02.2020
  0,99%
Sijoituspolitiikka: Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D
Rahasto on korkorahasto, jonka varat sijoitetaan pääsääntöisesti kehittyvien valtioiden liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin valuuttamääräisiin ja paikallisen valuutan velkasitoumuksiin (Emerging markets bonds). Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen efektiivinen juoksuaika (duraatio) voi olla +/- 5 vuotta vertailuindeksin korkoriskiin verrattuna, kuitenkin enintään 10 vuotta. Rahasto voi sijoittaa varojaan johdannaisinstrumentteihin sekä tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia alla mainittujen rajoitusten puitteissa. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan Rahastoyhtiön sekä toisten kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston kaikki sijoitukset voivat sisältää avoimen valuuttakurssiriskin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%25.02.2020
Vuoden alusta4,54
3 v vuositasolla4,47
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jetro Siekkinen
07.12.2015
Timo Leinonen
07.12.2015
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
07.12.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D30.06.2019
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat69,960,0069,96
Käteinen72,3442,3030,04
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)