C WorldWide Emerging Markets 1A (EUR) (Henki-Fennia)

Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.10.2019
Rahasto:  C WorldWide Emerging Markets 1A (EUR) (Henki-Fennia)
Luokka:  Kehittyvät maat osakkeet
Indeksi:  MSCI EM NR USD
Morningstar Restructure Date: 04.05.2015
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.10.2019
 20162017201831.10
Kokonaistuotto-% yhteensä5,6331,71-13,8116,64
+/- Rahastoluokka-6,7912,93-1,562,70
+/- Indeksi-8,8911,12-3,553,56
Rahasto vs. rahastoluokka8927025
Kumulatiivinen tuotto-%15.11.2019
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 kuukausi1,82   -0,64-1,03
3 kuukautta9,40   0,21-0,52
6 kuukautta7,70   0,741,15
Vuoden alusta17,14   0,862,22
1 vuosi15,07   1,372,69
3 v vuositasolla10,74   2,511,60
5 v vuositasolla-   --
10 v. vuositasolla-   --
 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.10.2019
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
201912,99-0,731,61-
2018-3,08-2,44-4,51-4,55
201712,452,199,454,72
2016-2,995,007,56-3,59
2015---19,339,22
 
 
 
Mainos
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)