Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (EUR) | DBXW

Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.09.2019
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
5 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
10 vuottaKorkeaKeskimääräistä alempi5 star
KaikkiKorkeaKeskimääräinen5 star
 
Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.09.2019
 
Keskihajonta11,35 %
Keskimääräinen tuotto12,12 %
 
Sharpen luku1,05
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.09.2019-
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 MSCI ACWI NR USD  
Beeta1,00-
Alfa0,62-
 
Mainos
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)