Hyödy osingoista rahastosijoittajana

Mihin tulee kiinnittää huomiota, jos haluaa hyötyä korkeista pörssiosingoista rahaston kautta?

Christine Benz 22.10.2010

Runsaita osinkoja maksavat yhtiöt ovat olleet viime aikoina tapetilla, koska pörssien osinkotuotto on ollut velkakirjojen tuottoa korkeampi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa korkeita osinkoja maksavat yhtiöt (joita kuvaa Morningstarin Dividend Composite -indeksi) maksavat tällä hetkellä noin viisi prosenttia pörssiarvostaan osinkoina ulos. Sen sijaan Yhdysvaltain liittovaltion kymmenen vuoden velkakirjojen korko mataa 2,5 prosentissa. Monien yhtiöiden osinkotuotto ylittää saman yhtiön velkakirjoista maksettavan koron.

Osakkeet ja korkopaperit eivät ole kuitenkaan sama asia. Osakkeiden hinnat heiluvat selvästi velkakirjoja enemmän. Vakautta arvostavan kannattaakin hakea tulovirtansa korkomarkkinoilta. 

Osakkeet tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden korkopapereita suurempaan arvonnousuun. Tällä hetkellä moni sijoittaja näkeekin korkean osingon yrityksissä mahdollisuuksia: Jos taloustilanne paranee, se osinkoja maksavien yhtiöiden kurssit luultavasti nousevat. Silti osingot ovat ostohintaan nähden korkeat. Ja kaiken lisäksi osinkoyhtiöiden hintariski on tavallisesti osakkeiden keskiarvoa pienempi.

Pörssistä vai rahaston kautta?
Jos pörssivälittäjän kulut ovat hyvin alhaiset, suorat osakesijoitukset voivat olla kannattavampia, jos mielii saada osingot käteensä. Se riippuu kuitenkin meklarin palkkiosta sekä verotuksesta. 

Rahaston etuna on, että varat hajautetaan laajalle vaikka sijoitus olisi pieni. Pörssistä ostaessa pääoman sen sijaan täytyy olla tuntuva, jotta kannattaa hankkia esimeriksi kymmenen yhtiön osakkeita.

Verotuksellisesti osakkeet ja rahasto eroavat toisistaan. Pörssiyritys maksaa osinkonsa aina ”ulos” ja sijoittajan maksettavaksi tulee 19,6 prosentin vero (70 prosenttia osinkojen arvosta 28 prosentin verokannalla). Rahastot taas eivät usein maksa rahoja ulos, vaan sijoittavat ne takaisin markkinoille ilman veroseuraamuksia. Kun sijoittaja myy rahastonsa osuudet, hän maksaa niistä pääomaveron. Jos rahasto maksaa tuotto-osuutta, siitä maksetaan kokonaisuudessaan pääomavero. 

Vastaako rahasto tavoitteitasi?
Osinkoihin keskittyviä rahastoja on moneen lähtöön. Osa hankkii salkkuunsa yksinkertaisesti yhtiöitä, joiden osinkotuotto on markkinoiden korkeimmasta päästä. Toiset rahastot taas haalivat osakkeita, joiden osinkotuoton voi olettaa kohoavan tulevaisuudessa. 

Pörssiosakkeiden osingot tuovat sijoittajalle vuosittaista tulovirtaa. Rahastostakin voi saada vuosittain tuloja, jos niitä tarvitsee. Silloin täytyy hankkia tuotto-osuuksia. Kasvuosuuksista sen sijaan ei saa vuosittaista tuottomaksua vaan rahasto sijoittaa osingot takaisin markkinoille.

Kaksi tärkeää valintakriteeriä
Kun valitset osinkopainotteista rahastoa, pidä mielessä kaksi tärkeää sääntöä:

- Rahaston osinkotuoton tulee ylittää markkinoiden keskimääräinen osinkotuotto. Saat tiedot osinkotuotosta osakerahastosi sivulta ”Sisältö”.

- Keskity rahastoihin, joiden varoista pääosa on osakkeissa. Osassa korkean osinkotuoton rahastoista kun voi ollakin paljon velkakirjoja tai vaihtovelkakirjoja. Tieto löytyy rahaston ”Sisältö”-sivulta.

Kulut eivät saa nousta liian korkeiksi
Kuluihin kannattaa kiinnittää aina huomiota sijoitusrahastoa ostaessa. Osinkotuottoa tarjoavissa rahastoissa kulut ovat erityisen tärkeitä, koska myös osingoista maksetaan rahaston hoitopalkkioita ja osakkeiden hintanousun potentiaali tuskin nousee huippulukemiin. Osinkoahaston palkkioiden tulisikin olla alemmat kuin mitä osakerahastoista tavallisesti maksaa. 

Varo pelkkiä osinkoja shoppailevia rahastoa
Kannattaa vielä varmistua siitä,  että ymmärtää, miten rahaston omistamien osakkeiden hinta ja osaketuotto suhteutuvat toisiinsa. Osinkotuotto lasketaan jakamalla osinko osakkeen hinnalla. Jos osake halpenee, osinkotuotto kohoaa. Kun osinkotuotto on hyvin korkea osakkeen halpuuden vuoksi, yritys saattaa olla ajautumassa vaikeuksiin. Pätevä osinkotuottoa tavoitteleva rahasto ei valitsekaan osakkeita mekaanisesti osinkotuoton avulla. Rahaston riskistä vois saada kuvan myös katsomalla, miten rahaston kurssi ja riski käyttäytyivät vuoden 2008 syksyllä ja 2009 alussa, kun osakkeiden hinnat romahtivat ja osinkotuotot nousivat voimakkaasti.

 Osinkoyhtiöihin sijoittavia osakerahastoja

Tietoja kirjoittajasta

Christine Benz

Christine Benz  on Morningstarin yksityistalouden kysymyksistä vastaava johtaja.