Sanasto

Rahastoperhe

Rahastoperhe on joukko rahastoja, joilla on toisistaan poikkeavat sijoitusstrategiat. Rahastoihin sijoitetaan rahastoperheen omaisuudenhoitoyhtiön kautta. Rahastoperheet voivat tarjota sijoittajille mahdollisuuden siirtää varoja perheen rahastosta toiseen edullisesti tai ilmaiseksi.