Sanasto

Rahastopääoma (milj.)

Rahastopääomalla tarkoitetaan rahaston hallussa olevia nettovaroja raportointihetkellä (Kts. Yleiskatsaus-/Sisältösivut kohdasta Tiedot rahastosalkusta pp/kk/vvvv). Kokonaisnettovarat ilmaistaan miljoonina euroina. Nettovaroja vertaamalla voidaan arvioida rahaston kokoa, reaktionopeutta ja suosiota.