Sanasto

Rahaston

Rahaston keskihajonta (volatiliteetti) suhteessa markkinoihin ja vastaavaan rahastoluokkaan.