Sanasto

Rahasto

Rahasto tarkoittaa useisiin kohteisiin rahastoyhtiön sijoitusstrategian mukaan sijoitettuja varoja. Sijoituskohteita voivat olla esimerkiksi yritysten osakkeet, korkoinstrumentit tai kiinteistöt.