Sanasto

Osuussidonnaiset maksut

Osuussidonnaiset maksut tarkoittavat eläkemaksuja, joiden avulla ostetaan osuuksia hyväksytystä investointirahastosta.