Sanasto

Osuuden arvo (valinnainen)

Lisää ostettujen osuuksien a-hinta. (=yhden osuuden arvo)