Sanasto

Osinko

Osinko on verojen jälkeen yrityksen osakkailleen tai rahaston omistajilleen jakama maksu. Iso-Britanniassa osinko ilmaistaan yleensä penneinä osaketta tai rahasto-osuutta kohti. Osinkoa maksetaan yleensä kahdesti vuodessa, ennakko-osinkona ja lopullisena osinkona.