Sanasto

Osakkeet

Osake on omistusyksikkö yrityksessä tai investointirahastossa.