Sanasto

Osakevalvontaviranomainen (SEC)

SEC on vuonna 1934 perustettu Yhdysvaltojen osakevalvontaviranomainen, joka suojaa yhdysvaltalaisia sijoittajia virkavirheiltä sijoitusmarkkinoilla ja takaa vapaat ja avoimet osakemarkkinat Yhdysvalloissa. SEC asettaa määräykset, joita kaikkien Yhdysvalloissa rekisteröityjen yritysten tulee noudattaa.